Domovská stránka > Projekt Zdravý dům > Syndrom nemocných budov

Syndrom nemocných budov - SBS

Znáte prostředí, ve kterém žijete?

City 60 c
V posledních několika letech se setkáváme s nárůstem zdravotních potíží obyvatelstva. Nemocnost roste, stoupá počet alergiků a astmatiků. Nemoci, které se dříve občas objevovaly u dospělých lidí, se dnes stávají "běžným onemocněním" u předškolních dětí.
 
Stále větší procento populace trpí pocitem neustálé únavy. Obecně je známo, že se jedná o důsledek neustále se zhoršujícího životního prostředí. Pravdou však je, že zhoršující se životní prostředí je jen jedním z faktorů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva. Neméně důležitým faktorem je kvalita vnitřního prostředí domu nebo bytu, ve kterém bydlíme nebo v němž se pohybujeme.
 
Málokdo si uvědomuje, že doma trávíme většinu dne. Kultura, odpočinek a sport se přestěhovaly z kin, divadel, přírody a hřišť do obývacích pokojů k televizi, do domácí posilovny a před obrazovky osobních počítačů.
 
V posledních letech se začala snižovat energetická náročnost provozu domů a bytů jejich zateplováním a téměř hermetickým utěsňováním dveří a oken. Prodloužením doby pobytu osob v uzavřených místnostech roste vliv vnitřního prostředí na zdraví člověka.
 
V 70. letech se začaly objevovat první zprávy o nespecifických zdravotních potížích lidí, majících přímou souvislost s pobytem lidí uvnitř budovy. Tyto zdravotní obtíže byly několik let studovány a v roce 1983 definovány Světovou zdravotnickou organizací jako "Syndrom nemocných budov" (Sick building syndrome - SBS).

Nejčastější a nejdůležitější příznaky SBS

 • Pálení, svědění a slzení očí.
 • Ucpaný nos, permanentní rýma, krvácení z nosu.
 • Sucho či bolest v krku, dušnost až astmatického rázu, pocit nedostatku vzduchu k dýchání, chrapot.
 • Suchá, svědící, podrážděná nebo načervenalá pokožka.
 • Bolest hlavy, únava ve dne, nespavost nebo poruchy spánku, poruchy soustředění, zvýšené problémy astmatiků a alergiků.
Budova či byt, v němž obyvatelé při pobytu pociťují permanentně jeden nebo více z výše uvedených příznaků SBS, které však po jejím opuštění (během víkendu, dovolené, pobytu dětí v přírodě) mizí, se označuje jako "Nemocná budova".
 
Přestože se zatím nepodařilo zjistit všechny příčiny SBS, mezi nejdůležitější patří:
 • Nedostatečná výměna vzduchu (větrání), vysoká vlhkost vzduchu uvnitř bytu nebo budovy.
 • Nebezpečná koncentrace radonu.
 • Výskyt těkavých organických sloučenin (oxidy dusíku a uhlíku) jako jsou přirozené lidské a zvířecí pachy, parfémy, výpary z nábytku, koberců, barev, laků, lepidel, odpadkových košů, úklidových a čistících prostředků.
 • Výskyt mikroskopických hub - zejména plísní, roztočů a řas..
 • Výskyt zplodin kouření, zplodin spalovacích motorů zvenčí, prachu, pylu a dalších alergenů.
Nelze jednoznačně říci, která příčina z výše uvedených je nejdůležitější a pro Vaše zdraví nejnebezpečnější. Vždy záleží na Vašem celkovém zdravotním stavu, imunitním systému a vrozených dispozicích.
 
Nedostatečná výměna vzduchu (větrání), vysoká relativní vlhkost vzduchu, výskyt hub a plísní.
 
V moderních, nových domech nebo rekonstruovaných, starších objektech, které jsou vybaveny těsnými okny se setkáváme s těmito negativními jevy:
 • Stoupá koncentrace látek produkovaných stavebními materiály (radon, formaldehyd, azbest) a samotnou činností lidí (oxidy uhlíku a síry). Při nedostatečné výměně vzduchu roste mikrobiální kontaminace a postupně se zhoršuje kvalita vzduchu uvnitř budovy nebo bytu. Tím dochází k oslabování imunitního systému obyvatel se všemi dalšími důsledky.
 • Činností a pobytem lidí se zároveň zvyšuje relativní vlhkost vzduchu. Například čtyřčlenná rodina vyprodukuje týdně svou činností (mytí, koupání, praní, sušení prádla, vaření) přibližně 60 litrů vodní páry. Není-li tato vodní pára odvedena z objektu nebo "zředěna" suchým vzduchem, dochází k její kondenzaci na stěnách a dalších stavebních konstrukcích. Tím dochází k znehodnocování zařízení bytů, maleb, tapet, narušování stavebních konstrukcí domů. Ze suchého a zdravého bytu se postupně stává vlhký a nezdravý byt. Dochází k vytváření vhodných životních podmínek pro přežívající mikroorganismy typu Staphylococus a Streptococus, které mají negativní vliv na rostoucí dlouhodobou a opakovanou nemocnost především dětí a starších lidí.
 • Kondenzací vzdušné vlhkosti na stavebních konstrukcích vznikají ideální podmínky pro vznik hub a plísní s nebezpečnými zárodky patogenních spór.
 • Ty při vdechování způsobují alergie, záněty průdušek, bolesti hlavy a u vnímavých jedinců těžké astmatické záchvaty.
 • Z hlediska stavby jako takové jsou mikroskopické houby známy především svým negativním destruktivním účinkem na stavební konstrukce, především ze dřeva.
 
Pro pobyt člověka je optimální relativní vlhkost cca 40-50%.

Rostoucí počet alergiků a astmatiků

 • Jeden z nejvyšších nárůstů onemocnění byl v posledních několika desetiletích zaznamenán u alergiků a astmatiků. Alergie a astma - nemoci, které dříve postihovaly pouze nepatrné procento populace se během několika desetiletí staly doslova hrozbou. Důvodů je několik. Přestěhování části obyvatelstva do velkých měst a průmyslových aglomerací, kde je výrazně vyšší obsah pevných částic (prachu) v ovzduší, vyšší koncentrace oxidů dusíku a síry. Obrovský nárůst počtu vozidel na našich silnicích, vyšší koncentrace výfukových plynů. Obecně řečeno, neustále se zhoršující, prašné, nezdravé prostředí, plné alergenů je nejčastějším důvodem nárůstu počtu alergiků a trvalých zdravotních problémů astmatiků.
 • Na našem trhu existují různá zařízení na bázi zvlhčování nebo filtrace vzduchu, která nabízí vyřešení těchto problémů. Je smutným paradoxem, že tato zařízení nejenže nemohou výše uvedené problémy odstranit, ale dokonce mohou zhoršit kvalitu vnitřního prostředí. Suchý vzduch totiž vzniká přetápěním objektu. Špatně užívané zvlhčovače vzduchu bojují proti suchému vzduchu tím, že zvyšují relativní vlhkost vzduchu, čímž pomáhají vytváření podmínek pro vznik plísní a hub.
 • Další zařízení, která se snaží zlepšit kvalitu vnitřního prostředí jsou zařízení, pracující na bázi recirkulačních filtrů. Tato zařízení nasávají vzduch zevnitř místnosti, filtrují jej a vyfukují ho znovu do místnosti. Jejich jediným přínosem je to, že zachytí na filtrační ploše pouze pevné částice prachu, podobně jako vysavač. Některé z nich však nezabrání zachycení částic domovního prachu menší než 1,0 mikrometru, které jsou jednou z hlavních příčin projevů astmatu. Bohužel, tyto filtry neodstraní ani vlhkost ze vzduchu, ani výskyt těkavých organických sloučenin.
 • Většina domovního prachu se dostane dovnitř budovy nebo bytu pohybem lidí a zvířat a především větráním otevřenými okny. Účinnou a trvalou pomocí pro snížení zdravotních problémů astmatiků a alergiků je zajištění bezprašného prostředí tam, kde žijí.

V praxi to znamená zajistit současně 2 důležité věci:

 1. Odstranit z pokojů všechny věci, ve kterých se může usazovat prach (koberce, závěsy apod. - platí v případě, že větráte okny).
 2. Zajistit trvalý přísun filtrovaného vzduchu, kdy přiváděný vzduch musí projít přes prachové nebo  pylové filtry.
ELAIR F
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.