Pasivní rekuperace

Deskové rekuperační výměníky

Deskové rekuperační výměníky jsou velmi rozšířené především v zařízeních s menším průtokem vzduchu, pro domácnosti a menší provozovny. Proud odváděného vzduchu prochází výměníkem a od proudu přiváděného vzduchu je oddělen tepelně vodivými profilovanými deskami. Tyto desky jsou teplosměnnou plochou výměníku.

Konstrukce a účinnosti

Desky mohou být z různých materiálů (nerez, ocel, hliník, plasty) a bývají slepeny nebo jinak mechanicky spojeny, sletovány nebo svařeny, výjimečně i sešroubovány. Profil desek a šířka průduchů záleží na předpokládaném znečištění vzduchu.
 
Nejčastější je provedení deskových výměníků s kolmým křížením proudů ve tvaru čtverce. Teplotní účinnost deskových výměníků s křížením proudů je 40 až 80%.
Pasivní rekuperace
2x schéma deskového výměníku s křížovým proudem
 
Elmet nabízí pasivní rekuperace v základním provedení Elair P1 a P2, které mají pouze regulátor otáček a žádná čidla. Tyto jednotky jsou vhodné pro již dříve instalovanou VZT i MaR, kam se dají zabudovat. Případně pro vlastní zájem investora.
 
Dalšími zařízeními, s automatikou jsou tytéž jednotky, vybavené kompletním programem pro automatické měření a regulaci otáček i protimrazovou ochranou označené Elair P1V a Elair P2M. Jednotky jsou pro horizontální instalaci s montáží na půdu, technické místnosti atd. Zařízení pro možnost vertikálního upevnění připravujeme. Ponesou označení Elair P3.
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.