Domovská stránka > Projekt Zdravý dům > Cesta ke zdravému domu

Cesta ke zdravému domu

Naše a zahraniční zkušenosti ukazují na několik možných cest:

DIMENZE 90
  • Zajištěním přirozeného, tj. samovolného větrání (infiltrací přes dveře a okna, nebo větrání okny, ventilačními sety bez ventilátorů) - toto řešení je ovšem krokem zpět, přívodní vzduch je nefiltrovaný, vytváří průvan způsobující zdravotní problémy. Dochází k tepelným (energetickým) ztrátám*. Toto větrání nelze přesně regulovat. (*Odborná literatura uvádí, že se tepelné ztráty infiltrací a větrání okny pohybují u neizolovaných rodinných domů kolem 30% a u panelových domů až 40%. U domů vybavených moderními těsnými okny se tepelné ztráty větráním okny pohybují kolem 10-15%.)
  • Nuceným přetlakovým větráním - zařízeními Elair F; Elair H. Zařízení zajistí nutnou výměnu vzduchu v obytných místnostech, a to velice účinným způsobem, aniž by narušilo celkovou pohodu prostředí. Zařízení Elair F  navíc využívá k dohřátí  přiváděného vzduchu topnou spirálu a Elair H zase  teplo, vyskytující se pod stropem nebo na půdě a které již nemůže být využito k ohřevu obytné místnosti. Tento způsob větrání je dále detailně popsán na stránkách Přetlakové řízené větrání.
  • Nuceným větráním pasivní rekuperací (zpětným získáváním tepla). Větrací horizontální jednotky  Elair –P1, P1-V a Elair P2 a P2-M s pasivní rekuperací (křížový plastový výměník) se doporučují použít k větrání obytných místností v případech, kdy je nutné zajistit a garantovat několikanásobnou výměnu vzduchu za hodinu, tzn. pokud je v obytných domech velký zdroj vlhkosti (bazén, velké akvarijní nádrže,… ), těkavých organických sloučenin (větší chov zvířat, terária, …) atd. Vzhledem k pořizovací ceně a nutných stavebních úprav (vedení VZT potrubí) se větrací jednotka s rekuperací většinou používá pro větrání a teplovzdušné vytápění kanceláří, výrobních a komerčních prostorů. Ale v poslední době hlavně pro nové nízkoenergetické a pasivní RD.
  • Nuceným větráním aktivní rekuperací ( dokonalým využitím zpětného získávání tepla a ochlazováním přívodního vzduchu v létě). Jednotky s aktivní rekuperací Elair 2,5 AC a Elair 6,0 AC jsou revolučním prvkem ve vývoji rekuperačních jednotek. Společnost Elmet  je má chráněny Užitným vzorem č.18774 a je prvním výrobcem, který se touto cestou vydal, aby ukázal další možnou cestu vývoje zařízení, šetřících el.energii a tím i životní prostředí. Pro větrání prostor s minimální ztrátou tepla (v zimním období) se dosud používají ventilační jednotky s pasivní rekuperací, kdy oba proudy vzduchu (znečištěný z místností a čistý z venkovního prostředí) procházejí přes křížový nebo protiproudý, případně rotační výměník, kde dochází k předání tepla. Zařízení je rozměrné a jeho účinnost se stoupajícím průtokem vzduchu klesá. V letním období se zařízení upravuje tak, aby k předávání tepla nedošlo. Výměník se obchází tzv. by-passem. Pro ochlazení vzduchu v letním období se používají klimatizace, většinou složené ze dvou částí - venkovní a vnitřní, která je umístěna přímo v daném prostoru, který má být ochlazován,kde zabírá místo, někdy narušuje vzhled interiéru  a způsobuje hluk. Špatnou instalací a mnohdy i užíváním, dochází k narušení tepelné pohody. Při použití klimatizace se současně nemůže větrat, ochlazený vzduch pouze cirkuluje v prostoru. Uvedené nedostatky nevzniknou, při použití aktivní rekuperační jednotky Elair xx AC. Výhody spočívají v tom, že se použije pouze jedno zařízení, které nahradí se stejnou nebo vyšší účinností při menší náročnosti na prostor obě současná zařízení (větrání pomocí rekuperace a klimatizaci) a vzhledem k umístění v objektu nezabírá místo a lze ho snadno instalovat a odhlučnit.
Inteligentní dům

Obě zařízení Elair 2,5 AC a Elair 6,0 AC, jsou v seznamu SVT v programu Zelená úsporám a lze na ně získat dotaci.

Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.