Aktivní rekuperace

Větrací jednotky s rekuperací tepelným čerpadlem a chlazením

Jednotky určené pro celoroční provoz řízené prostorovým termostatem nebo lze k jednotce dokoupit systém řízení tzv. inteligentního domu SIEMENS Synco living. Činnost jednotek je v rozsahu teplot od -16°C do +38°C.

Činnost jednotky

Aktivní rekuperace
  • Rekuperace (topení) - odsávanému znečištěnému vzduchu z domu je průchodem přes výměník vzduch/medium odebrána tepelná energie a ochlazený odpadní vzduch je vyfouknut ven. Energie nashromážděná v mediu z výměníku jde do tepelného čerpadla, kde se ještě znásobí. Odsud putuje do výměníku vzduch/medium, kde je předána procházejícímu čistému vzduchu. Čistý vzduch se při průchodu jednotkou zbaví prachových a jiných částic a je dopraven do rozvodu VZT v domě. (činnost mezi -16 až +16°C nasávaného venkovního vzduchu.
  • Chlazení - čistý venkovní vzduch je průchodem přes jednotku zbaven prachových a jiných částic a ve výměníku je mu odebrána jeho tepelná energie a dále dopraven do rozvodu VZT v domě. Odebraná energie přes tepelné čerpadlo je předána nasávanému odpadnímu vzduchu a vyfouknuta ven. (činnost mezi 22-38°C nasávaného venkovního vzduchu).
  • Větrání - jednotka pouze větrá a čistí čerstvý nasávaný vzduch. (činnost mezi 16-22°C nasávaného venkovního vzduchu).
Mimo uvedené teplotní rozsahy je jednotka mimo provoz.

Umístění jednotky:

  • jednotka je určena pro vnitřní montáž (např. technická místnost, půda, garáž) při okolní teplotě +5°C
 
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.